CONTACT US
Tel:  
+27 (0)12 348 4182
Fax:
086 580 2467
Address: Office 2
342 Cnr Glenwood Rd & Fairy Glen
Lynnwood Park, Pretoria
South Africa
GPS co-ordinates
25° 46''45.55''S
28° 17'38.93''E
How to get there

NEWSLETTER - JUNE 2010


TEETH WHITENING

To whiten your teeth is not a complicated procedure. It consists of applying a bleaching agent on the surfaces of the teeth to be whitened. Tooth whitening is a cosmetic procedure and only the front teeth are bleached. The back teeth, which do not show when you smile, are not bleached.

Two choices are available when considering the whitening of teeth:

Firstly,the procedure can be done in the consulting rooms. During the procedure all soft tissue lips,cheeks,gums etc) are protected from the bleaching agent. The agent is then applied to the teeth and activated with an ultraviolet light. After 20 minutes the bleaching agent is removed and fresh agent applied. This process is repeated three or four times. This procedure can be completed in 90 to 120 minutes and leaves you with beautiful white teeth.

Secondly, the patient can decide to make use of the home bleaching process.

The bleaching agent is put in a special mouth tray and applied for 60 to 90 minutes daily. A result is evident after two to three weeks. Our practice uses the Brite Smile system. For more information we can be contacted. Please visit our website at www.britesmile.co.za

Remember not all practices can give you a "Brite Smile".
NUUSBRIEF - JUNIE 2010

TANDBLEIKING

Om tande witter te maak is nie ‘n ingewikkelde proses nie. Dit behels die aanwending van ‘n bleikmiddel op die oppervlakte van die tande wat gebleik word. Tandbleiking is ‘n kosmetiese prosedure  en slegs die voortande word gebleik, die agterste tande wat nie in die glimlag vertoon word nie, word nie gebleik nie.

Die proses kan op een van twee maniere gedoen word.

Eerstens kan dit in die spreekkamer gedoen word. Tydens die prosedure word die sagteweefsel (lippe, wange, tandvleis ens) in die mond geisoleer van die bleikmiddel. Die bleikmiddel word dan aan die tande aangewend en geaktiveer met ‘n ultraviolet lig. Na 20 minute word die bleikmiddel verwyder en vars bleikmiddel op die tande aangewend. Hierdie proses word drie of vier keer herhaal.Die totale duur van die prosedure is sowat een en ‘n half tot twee ure. Die resultaat is witter tande binne twee ure.

Tweedens kan die pasient sy of haar tande self  tuis bleik. Die proses behels dat die pasient die bleikmiddel in ‘n spesiale mondskermpie op die tande aan wend. Dit word daagliks vir sowat ‘n uur tot uur en ‘n half aangewend. Die tande sal binne twee tot drie weke begin witter vertoon.

Hier by  Smile Connection  gebruik ons die Brite Smile bleiksisteem. Vir meer spesefieke inligting kan u ons gerus skakel . Besoek ook gerus www.britesmile.co.za

Onthou nie alle praktyke kan u 'n "Brite Smile" glimlag gee nie.PREVIOUS NEWSLETTERS